میز مزه

ترکیبی مشخص و متناسب با موارد موثر شامل انواع خوراکی های متنوع که از ابتدای شروع مراسم به صورت منظم چیده شده و مدعوین میتوانند به مقادیر دلخواه از آن ها استفاده کنند. این امر باعث میزبانی هرچه بهتر و جذابتر از میهمانان شما خواهد شد که با استفاده از گل آرایی، شمع آرایی و یا دیزاین های دیگر جلوه ی لوکس و زیبایی به مراسم شما خواهد داد.

موارد موثر

  1. تعداد نفرات و گروه سنی مدعوین
  2. دیزاین و چیدمان مراسم مدنظر
  3. طول زمان اجرای مراسم
  4.  فصل و تاریخ اجرای مراسم
  5. موضوع مراسم
میز مزه
میز مزه تشریفات بارمن ای
خدمات چیدمان میزه تشریفات barman-a
میز مزه تشریفات barman
میز مزه تشریفات barman