درباره موسس 

Barman_a در سال 1393 تاسیس شده است.

من علیرضا یارندی هستم. قریب به 1 دهه است که به طور تخصصی در صنف تشریفات، کافی شاپ و  میکسولوژی نوشیدنی سرد و گرم فعالیت دارم. کودکی خود را  در کنار خانواده ای که از پیشکسوتان برگزاری مراسم های سفارت ( روز ملی – روز نظامی سفارت ) گذرانده ام. پدربزرگ و پدر من از شناخته شدگان تشریفات و کترینگ یارندی در زمان خود بوده اند.