بارتندر

بارتندر فردی متخصص نسبت  به تهیه  و ترکیب اصولی انواع نوشیدنی های درخواستی ، طبق منوی موردنظر مانند انواع نوشیدنی ها، شامل آب میوه ها ، کوکتل ها، ماکتل ها و انواع نوشیدنی های گرم،  شامل قهوه ها و دمنوش ها می باشد که با استفاده از ابزار ،  وسایل و مواد اولیه موردنیاز، دقیق ترین نیاز افراد را برآورده می سازد.

موارد قابل اجرا منو بارتندر بارمن_ای

انواع ظروف سرو نوشیدنی گرم و سرد
انواع تیپ های دیزاین بار سرد و گرم
انواع سبک های سرو ( کلاسیک، آزمایشگاهی، اسپرت)
انواع شو های نمایشی (فایرشو، کلودشو…)
انواع گارنیش ها

بارتندر تشریفات barman-a
خدمات بارتندری تشریفات بارمن ای
بارتندر تشریفات بارمن
خدمات بارتندر تشریفات barman-a
بارتندر تشریفات barman