فینگرفود  گرم

آماده سازی و ارائه ی ده ها نوع فینگرفود گرم ، با استفاده از تازه ترین مواد اولیه، مطابق با اصول بهداشتی ، توسط سرآشپز های دوره دیده و مجرب مجموعه، جهت پذیزایی هرچه بهتر از مدعوین شما دوستان عزیز.

موارد فینگر فودها

موارد فینگرفود گرم به صورت گریل و یا پخت در محل، توسط سرآشپز و کمک سرآشپز، با استفاده از وسایل موردنیاز که از قبل آماده سازی و جایگذاری شده ، به صورت کاملا بهداشتی ، طبخ و بطور منظم سرو می شود.