چیدمان میز و محیط

مهم ترین و اثرگذارترین بخش هر مراسم تشریفاتی، دیزاین و چیدمان محیط می باشد. تشریفات بارمن_ای با استفاده از تیم طراحی و دکور ، بعد از تعامل با کارفرما، با بررسی دقیق و محاسبه شده ی لوکیشن موردنظر ، ایده پردازی کرده و توسط تیم اجرایی مورد تایید خود، به بهترین شکل اجرا خواهد کرد.

عوامل موثر در دیزاین

  1. محل لوکیشن
  2. ویژگی های لوکیشن
  3. فصل و زمان برگزاری مراسم
  4. موضوع مراسم
  5. تعداد و گروه سنی مدعوین