منو نويسی

منو نويسی

  • منوي اختصاصي:
طراحی و ارائه محصولاتی مختص به کافه شما.
  • منوي فصلي :
منوی کافه شما می تواند در هر فصل و با توجه به محصولات موجود فصل و نیاز مشتری تغییر کند.
  • اصلاح منو :
گاهی یک کافه نیاز به تغیراتی در ساختار خود دارد تا دباره به اوج بازگردد.